Joshuu sasori: Dai-41 zakkyo-bô (1972)

Joshuu sasori: Dai-41 zakkyo-bô

-
imdb: 7.1