Hair (1979)

Hair

121 minute | Muzical
7.8
imdb: 7.6