Third Man on the Mountain (1959)

Third Man on the Mountain

-
imdb: 7.1